ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
v
v

Změny v rozvrhu Monday 15. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S1A ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S1B ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S1C ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S1D ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S1AN ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S2A ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S2B ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S2C ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S3A ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S3B ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S4A ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
S2AN ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV ŘV
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Blaha Hlavňovská Kateřina - - - - - -
Hofmanová Jana - - - - - -
Bednaříková Pavlína - - - .. .. ..
Vaněk Jiří - .. .. -
Forman Jakub Josef - - -
Dostálová Petra .. - ..
Grombíř František .. .. .. - - ..
Slováková Jana - - .. - .. - .. .. - -
Učňová Lenka .. .. .. -
Vaňková Miriam - - -
Zlámalová Jindřiška .. .. -
Zvonková Klára - - - - - -
Červinková Miluše .. .. - .. .. .. .. .. - -
Čevelová Iva >> .. -
Holá Jitka - .. .. .. .. ..
Králíková Zuzana - .. .. ..
Novosádová Irena .. .. - ..
Talaš Václav .. - -
Urbanec Tomáš .. .. - .. .. ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
401 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
402 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
403 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
404 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
419 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
420 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
422 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
438 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
439 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
440 Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Blaha Hlavňovská Kateřina
0. - 1. les., 3. - 5. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Hofmanová Jana
4. les., 0. les., 5. les., 1. les., 3. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Bednaříková Pavlína
7 odpadá MUT S3B zrušeno
8 odpadá MUT S3B zrušeno
0. les., 4. les., 1. les., 5. les., 3. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Vaněk Jiří
6 odpadá COZ S1AN zrušeno
7 odpadá ZAO S3A zrušeno
8 odpadá EKC S3A zrušeno
2. les., 0. les., 3. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Forman Jakub Josef
1 odpadá APS S3B zrušeno
2 odpadá APS S3B zrušeno
6 odpadá CPR S2C zrušeno
7 odpadá DMA S2C zrušeno
4. - 5. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Dostálová Petra
3 odpadá IKT S2A zrušeno
Grombíř František
6 změna AJ S2B (AJ5)+ zrušeno
2. les., 5. les., 4. les., 3. les., 1. les., 0. les.Obecný pedagogický dohled
Slováková Jana
3. - 5. les., 2. les., 0. - 1. les.Obecný pedagogický dohled
Učňová Lenka
5 odpadá NJ S4A (NJ8) zrušeno
6 odpadá NJ S4A (NJ7) zrušeno
7 změna NJ S1A (NJ1)+ zrušeno
8 změna NJ S1A (NJ1)+ zrušeno
3. les., 1. les., 0. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Vaňková Miriam
0 odpadá OBČ S1A zrušeno
1 odpadá EKO S1AN zrušeno
2 odpadá EKO S1A zrušeno
7 odpadá EKO S2A zrušeno
8 odpadá OBČ S2B zrušeno
5. les., 4. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Zlámalová Jindřiška
1 odpadá MAT S2A zrušeno
2 odpadá MAT S1C zrušeno
5. les., 4. les., 3. les.Obecný pedagogický dohled
Zvonková Klára
7 změna NJ S1A (NJ2)+ zrušeno
8 změna NJ S1B (NJ2)+ zrušeno
1. les., 5. les., 0. les., 4. les., 3. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Brand Andries Johannes Christoffel
3 odpadá AJ S2C zrušeno
4 změna KAJ S2B (AJ4)+ zrušeno
Baťková Manon
3 odpadá MAT S1D zrušeno
4 odpadá MAT S1AN zrušeno
7 odpadá ZPV S1AN zrušeno
Hájek Filip
4 odpadá EKO S3B zrušeno
5 odpadá MAM S1D zrušeno
Borah John
1 změna AJ S1D (AJ1I)+ zrušeno
4 změna KAJ S2B (AJ5)+ zrušeno
5 změna AJ S1A (AJ3E)+ zrušeno
Červinková Miluše
3. les., 0. les., 2. les., 1. les.Obecný pedagogický dohled
Čevelová Iva
1 odpadá EKO S1B zrušeno
2 odpadá MAM S2AN zrušeno
7 odpadá MNG S4A (EK) zrušeno
8 přesun >> MKT S4A (EK) na 18.4. 6. hod
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
Holá Jitka
7 odpadá UCE S2AN zrušeno
4. les., 1. les., 5. les., 3. les., 0. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Králíková Zuzana
4 odpadá ČJL S1B zrušeno
5 odpadá ČJL S2C zrušeno
8 odpadá ČJL S2A zrušeno
1. les., 3. les., 0. les., 2. les.Obecný pedagogický dohled
Novosádová Irena
4 odpadá ČVD S1D zrušeno
5 odpadá ČJL S3B zrušeno
8 odpadá ČVD S1C zrušeno
3. les., 0. - 2. les.Obecný pedagogický dohled
Talaš Václav
1 odpadá FYZ S2C zrušeno
2 odpadá FYZ S1B zrušeno
3. les., 5. les., 4. les.Obecný pedagogický dohled
Urbanec Tomáš
6 změna AJ S2B (AJ4)+ zrušeno
4. les., 1. les., 3. les., 2. les., 0. les., 5. les.Obecný pedagogický dohled
Vrbová Bronislava
1 odpadá ČJL S2AN zrušeno
3 odpadá ČJL S1AN zrušeno
7 odpadá ČJL S1C zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
S1A
0 OBČ odpadá (VanM)
1 ČJL odpadá (KraZ)
2 EKO odpadá (VanM)
3 PKO odpadá (ČerM)
4 MAT odpadá (ZlaJ)
5 AJ AJ1E odpadá (GroF)
5 AJ AJ2E odpadá (UrbT)
5 AJ AJ3E odpadá (BorJ)
7 NJ NJ1 odpadá (UcnL)
7 NJ NJ2 odpadá (ZvoK)
8 NJ NJ1 odpadá (UcnL)
8 NJ NJ2 odpadá (ZvoK)
1. - 3. les., 0. les., 8. les., 6. - 7. les., 5. les., 4. les., 9. les. Ředitelské volno
S1B
0 ČVD odpadá (NovI)
1 EKO odpadá (ČevI)
2 FYZ odpadá (TalV)
3 ÚČD odpadá (HolJ)
4 ČJL odpadá (KraZ)
5 AJ AJ1E odpadá (GroF)
5 AJ AJ2E odpadá (UrbT)
5 AJ AJ3E odpadá (BorJ)
7 NJ NJ1 odpadá (UcnL)
7 NJ NJ2 odpadá (ZvoK)
8 NJ NJ1 odpadá (UcnL)
8 NJ NJ2 odpadá (ZvoK)
4. - 5. les., 0. les., 9. les., 3. les., 1. - 2. les., 8. les., 6. - 7. les. Ředitelské volno
S1C
1 AJ AJ1I odpadá (BorJ)
1 AJ AJ2I odpadá (GroF)
1 AJ AJ3I odpadá (UrbT)
2 MAT odpadá (ZlaJ)
3 MUT odpadá (BedP)
4 MUT odpadá (BedP)
5 MUT odpadá (BedP)
7 ČJL odpadá (VrbB)
8 ČVD odpadá (NovI)
0. les., 8. les., 1. les., 5. - 6. les., 9. les., 2. les., 4. les., 3. les., 7. les. Ředitelské volno
S1D
1 AJ AJ1I odpadá (BorJ)
1 AJ AJ2I odpadá (GroF)
1 AJ AJ3I odpadá (UrbT)
2 ČJL odpadá (KraZ)
3 MAT odpadá (BatM)
4 ČVD odpadá (NovI)
5 MAM odpadá (HajF)
2. les., 6. les., 8. les., 5. les., 7. les., 1. les., 9. les., 4. les., 0. les., 3. les. Ředitelské volno
S1AN
1 EKO odpadá (VanM)
2 AJ odpadá (GroF)
3 ČJL odpadá (VrbB)
4 MAT odpadá (BatM)
6 COZ odpadá (VanJ)
7 ZPV odpadá (BatM)
5. - 6. les., 9. les., 3. les., 0. - 1. les., 4. les., 2. les., 7. - 8. les. Ředitelské volno
S2A
0 IKT odpadá (DosP)
1 MAT odpadá (ZlaJ)
2 ÚČD odpadá (HolJ)
3 IKT odpadá (DosP)
4 KAJ AJ4 odpadá (BrCh)
4 KAJ AJ5 odpadá (BorJ)
6 AJ AJ4 odpadá (UrbT)
6 AJ AJ5 odpadá (GroF)
7 EKO odpadá (VanM)
8 ČJL odpadá (KraZ)
4. les., 7. les., 1. les., 6. les., 2. les., 0. les., 9. les., 8. les., 3. les., 5. les. Ředitelské volno
S2B
0 PEK odpadá (ČerM)
1 PEK odpadá (ČerM)
2 ZAO odpadá (VanJ)
3 ČJL odpadá (KraZ)
4 KAJ AJ4 odpadá (BrCh)
4 KAJ AJ5 odpadá (BorJ)
6 AJ AJ4 odpadá (UrbT)
6 AJ AJ5 odpadá (GroF)
7 POČ odpadá (ČerM)
8 OBČ odpadá (VanM)
7. - 8. les., 3. les., 5. les., 9. les., 1. - 2. les., 4. les., 6. les., 0. les. Ředitelské volno
S2C
1 FYZ odpadá (TalV)
2 IKT odpadá (DosP)
3 AJ odpadá (BrCh)
5 ČJL odpadá (KraZ)
6 CPR odpadá (ForJ)
7 DMA odpadá (ForJ)
9. les., 0. - 1. les., 3. les., 6. les., 5. les., 4. les., 7. les., 2. les., 8. les. Ředitelské volno
S3A
1 ÚČD odpadá (HolJ)
2 NJ odpadá (UcnL)
3 ČJL odpadá (NovI)
4 AJ odpadá (UrbT)
5 PEK odpadá (ČerM)
7 ZAO odpadá (VanJ)
8 EKC odpadá (VanJ)
8. les., 1. les., 3. les., 0. les., 7. les., 6. les., 9. les., 5. les., 2. les., 4. les. Ředitelské volno
S3B
1 APS odpadá (ForJ)
2 APS odpadá (ForJ)
3 AJ odpadá (UrbT)
4 EKO odpadá (HajF)
5 ČJL odpadá (NovI)
7 MUT odpadá (BedP)
8 MUT odpadá (BedP)
0. les., 3. les., 1. les., 6. les., 9. les., 5. les., 7. les., 4. les., 2. les., 8. les. Ředitelské volno
S4A
0 NJ NJ7 odpadá (UcnL)
0 AJ AJ7 odpadá (UrbT)
1 ČJL odpadá (NovI)
2 AUR IT odpadá (SloJ)
3 EKO EK přesun >> na 19.4. 2. hod
3 ELE IT odpadá (TalV)
4 ÚČD EK odpadá (HolJ)
4 AUR IT odpadá (SloJ)
5 NJ NJ8 odpadá (UcnL)
6 NJ NJ7 odpadá (UcnL)
7 MNG EK odpadá (ČevI)
7 AUR IT odpadá (SloJ)
8 MKT EK přesun >> na 18.4. 6. hod
0. les., 4. les., 7. les., 1. - 2. les., 5. les., 8. les., 3. les., 6. les., 9. les. Ředitelské volno
S2AN
1 ČJL odpadá (VrbB)
2 MAM odpadá (ČevI)
3 MAT odpadá (ZlaJ)
4 EKO odpadá (ČevI)
6 PEK odpadá (ČerM)
7 UCE odpadá (HolJ)
3. - 4. les., 9. les., 0. les., 8. les., 1. les., 7. les., 5. - 6. les., 2. les. Ředitelské volno
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou